ИНФОРМАТОР О НАЧИНУ ПОКРЕТАЊА ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА У ФБиХ

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

ИМАТЕ ЗЕМЉУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ?

НИСТЕ СПРОВЕЛИ ОСТАВИНСКЕ РАСПРАВЕ ЗА ЗЕМЉУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ?

 

Да би ваша земљау Федерацији БиХ била уписана на ваше име потребно је да предузмете следеће кораке:

ПРВИ КОРАК:

Прибавите све земљишнокњижне изводе и посједовне листове у којима је као власник или посједник уписан ваш рођак – претходни носилац права (члан родбине, отац, мајка, деда, баба, браћа, сестре…) у општинама и судовима у Федерацији БиХ.

ДРУГИ КОРАК:

Потребно је да Извод из матичне књиге умрлих из Србије, односно државе у којој је то лице преминуло,доставите у општину у ФедерацијиБиХ тамо гдје је претходни носилац правауписан у матичне књиге, а ради уписа чињенице смрти.

ТРЕЋИ КОРАК:

Матичару Федерацији БиХ, надлежан за уписчињенице смрти саставља смртовницу на основу следећег: податка о смрти из матичне књиге (након уписа чињенице смрти у БиХ евиденцију), података од родбине умрлог и особа с којима је умрли живио, те од других особа које могу дати информације. (Закон о наслеђивању ФБиХ, члан 216, став 1).

Потребно је да будете у контакту са матичним уредом општинеу Федерацији БиХ гдје сте доставили податак о смрти  да бисте проверили да ли је израђена смртовница и да ли је достављена суду. Матични уред је дужан да нову смртовницу у року од 15 дана по извршеном упису достави општинском суду у Федерацији БиХ ради покретања оставинске расправе. Поједини матични уреди у БиХ то не чине по службеној дужности, већ очекују захтев за покретање оставине који упућују сродници – наследници или опуномоћена лица.

ЧЕТВРТИ КОРАК:

Контактирајте надлежни суд у Федерацији БиХ, распитајте се да ли је покренут оставинска расправа и који судија води предмет. Референти су у обавези да вам дају ове информације, с обзиром на то да имате правни интерес за вођење оставинског поступка јер сте насљедник земље.Тражите број предмета који се води у суду као оставински поступак – ванпарнични поступак. Пратите кретање вашег предмета преко сајта суда.

ПЕТИ КОРАК:

Уколико нисте задовољни брзином рада матичног уреда или надлежног суда, уколико сматрате да можете бити оштећени, можете  да дате пуномоћ лицу у које имате повјерење и које је стручније у раду са федералним органима, да у ваше име и за ваше потребе даље поступа како би земља са Ваших предака била уписана на ваше име.

Извор: srpskazemlja.org

Коментари су затворени.