ПРЕТХОДНИ БРОЈЕВИ ЧАСОПИСА

СРПСКИ КРАЈЕВИ

_

ИМПРЕСУМ:

  • ИЗДАВАЧ: Удружење грађана „Српски крајеви“, председник Славиша Рујевић
  • ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славиша Рујевић
  • УРЕДНИК: Ранка Срдић Милић
  • РЕДАКЦИЈА: др Радован Пилиповић, др Милан Мицић, др Драго Његован, Младен Булут, Срђан Секулић, Марко Ковачевић, Саша Јовановић, Сузана Дикић, Ана Милојковић, Драгомир Граховац, Велемир Елез, Јован Чича и Дејан Кудрић
  • ДИЗАЈН: Никола Скенџић, Славиша Рујевић
  • ПРЕЛОМ: Никола Скенџић
  • АДРЕСА: Змај Огњена Вука 2, 21000 Нови Сад
  • Телефон: 065-3000-521
  • Е-маил: srpskikrajevi@gmail.com
  • www.srpskikrajevi.rs