ИНТЕРНЕТ  ПОРТАЛ

СРПСКИ КРАЈЕВИ

_

ИМРЕСУМ

Назив медија: Интернет портал СРПСКИ КРАЈЕВИ

Регистрован у Регистру медија Агенције за привредне регистре дана 02.03.2016. године

Издавач: Удружење грађана „Српски крајеви“, председник Славиша Рујевић

Главни и одговорни уредник: Славиша Рујевић

Редакција: Ранка Срдић Милић, Саша Јовановић, др Радован Пилиповић, др Милан Мицић, др Драго Његован, Срђан Секулић, Ана Милојковић, Дејана Смољановић, Никола Скенџић, Конија Чича, Дејан Кудрић, Сузана Дикић и Драган Граховац.

Дизајн и израда портала: „Фабрика сајтова“

Интернет адреса: www.srpskikrajevi.rs

КОНТАКТ

Адреса: Змај Огњена Вука бр. 2, 21000 Нови Сад, Република СРБИЈА

e-mail: srpskikrajevi@gmail.com

Tel. +381-65-4000-501