СРПСКИ КРАЈЕВИ

МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМА У ЧАСОПИСУ

За све појединачне рекламе попуст за плаћање годину дана унапред (4 броја) – 25%

РЕКЛАМА НА САЈТУ

Рекламирајте се код нас на сајту. Изаберите величину и позицију банера.

Претплата на часопис

Часопис „Српски крајеви“ излази 4 пута годишње. Изаберите број примерака.

ДОНИРАЈТЕ УДРУЖЕЊЕ

Донирајте Удружење „Српски крајеви“ жељеним износом на наш текући рачун.