РЕКЛАМА У ЧАСОПИСУ

СРПСКИ КРАЈЕВИ

_
Реклама у часопису „Српски крајеви“4.000,00 динара по броју
1/8 стране у часопису8.000,00 динара по броју
1/4 стране у часопису 15.000,00 динара по броју
1/2 стране у часопису25.000,00 динара по броју
1 цела страна у часопису45.000,00 динара по броју
1/2 покорице (стране 2 и 35) 40.000,00 динара по броју
1 цела страна покорице (стране 2 и 35)75.000,00 динара по броју
Задња страна – корице100.000,00 динара по броју
Маркица на насловној страни 6 х 3 цм50.000,00 динара по броју

За све појединачне рекламе попуст за плаћање годину дана унапред (4 броја) – 25 %

(за плаћену рекламу за 3 броја – четврта бесплатно)