КАКО МОЖЕТЕ ИЗГУБИТИ ПРАВА У ФБиХ ЗБОГ ОДРЖАЈА / ДОСЈЕЛОСТИ

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

Члан 58. Закона о стварним правима Федерације БиХ предвиђа да самостални посједник стиче досјелошћу / одржајем право власништва на некретнини, ако му је посједзаконит и савјестан, а није прибављен силом, пријетњом или злоупотребом повјерења, протекомдесет година непрекиднога посједовања.

То значи да Србин који је избјегао и не користи земљу, а његову земљу користи неко други 20 година, може изгубити право на на земљишту.

Самостални посједник некретнине ( лице које користи земљу ) чији је посјед савјестан, стиче досјелошћу власништво нанекретнини протеком двадесет година непрекидног посједовања.

Вријеме потребно за досјелост почиње тећи онога дана кад је посједник ступио у самосталнипосјед ствари, а завршава се истеком посљедњег дана времена потребног за досјелост.

У вријеме посједа урачунава се и вријеме, за које су претходници садашњега посједниканепрекидно посједовали ствар као законити и савјесни самостални посједници, односно каосавјесни самостални посједници.

Сматра се да је насљедник савјесни посједник од тренутка отварања насљедства и у случају кадје оставилац био несавјестан посједник,ако се не докаже да је знао или морао знати да му неприпада право на посјед.

То значи да ако је један човјек користио српску земљу, и тај човјек преминуо, а његов насљедник наставио да користи, то значи да је насљедник потпуно савјестан посједник.

На прекид односно застој протека времена досјелости на одговарајући начин се примјењујуодредбе о прекиду, односно застоју протека рокова за застару потраживања.

У сваком случају, ако имате земљу у Федерацији БиХ, а не живите и не обрађујете земљу, позовите лице које обрађује и користи земљу да закључите уговор о закупу или уговор о давању на бесплатно коришћење земље, у којем ће се јасно назначити и потврдити да сте ви власник земљишта а лице које користи земљу је само корисник по основу уговора.

Извор: srpskazemlja.org

Коментари су затворени.