Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Градачцу

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ СРНИЦЕ ГОРЊЕ, СРНИЦЕ ДОЊЕ, СИБОВАЦ, ЈЕЛОВЧЕ СЕЛО, РАЈСКА И ЈАСЕНИЦА

23.01.2023 13:31

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ОПШТИНСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ

Број: 028-0-Су-23-000 033

Градачац, 09.01.2023. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама ФБИХ (“Службене новине ФБиХ”, број: 19/03, 54/04 и 61/22), Општински суд у Градачцу:

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:

СРНИЦЕ ГОРЊЕ, СРНИЦЕ ДОЊЕ, СИБОВАЦ, ЈЕЛОВЧЕ СЕЛО, РАЈСКА И    ЈАСЕНИЦА , политичка општина Градачац

Позивају се сва заинтересована лица, која полажу право на признање права власништва или неког другог права на некретнинама, уписаним у катастарским општинама Срнице Горње, Срнице Доње, Сибовац, Јеловче Село, Рајска, Јасеница (политичка општина Градачац)  по новом премјеру да то своје право пријаве у року од 60 (шездесет) дана од дана објаве ове најаве у Службеним новинама ФБиХ и Службеном гласнику БиХ, поднеском у 2 (два) примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Лица, која полажу право на предметним некретнинама могу наведени рок, на захтјев, продужити за најмање слиједећих 90 (деведесет) дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се заинтересована лица да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе.

Пријава права у првом реду је у Вашем интересу.  Пријавом права осигуравате учешће у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Утврђивањем права и њиховим уписом у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно учествујете у даљем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина проводит ће се без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у Ођељењу за земљишнокњижне послове Општинског суда у Градачцу сваким радним даном у времену од 07,30-13,30х.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу: Општински суд у Градачцу

Титова 29 (за Ођељење за земљишнокњижне послове) 76250 Градачац

Предсједник суда

                                                                                                                          Слободанка Којић

 

Коментари су затворени.