Колонизација 1945-1948 – преглед по мапама

Као резултат истраживања о колонизацији 1945-1948 приказујемо овај текст у коме се види у која места су дошли, колико лица или породица је досељено, али и одакле су се доселили ови колонисти. Посебно смо израдили мапе Војводине у којима се јасно виде бројеви колониста и места у које су се доселили прегледом по данашњим општинама.

На мапи (горе) видимо прегледно укупан број досељених у Војводину колонизацијом 1945-1948 са бројевима колонизованих лица по данашњим општинама.

Досељеници из Босне и Херцеговине су највише насељавали Банат – скоро 50.000 колониста, затим Бачку са преко 27.000, док су најмање долазили у Срем – свега нешто преко 2.000 колониста. Највећи број колониста долази из српских места Босанске Крајине, док су се Херцеговци углавном досељавали у општину Зрењанин. По броју колониста у Банату предњачи општина Кикинда која је примила скоро 15.000 колониста, док су Зрењанин и Сечањ примили преко 10.000 колонизованих лица. У Бачку је највише људи доселило у Бачку Паланку која је и укупан рекордер од свих данашњих општина у Војводини када су у питању досељеници из Босне и Херцеговине – око 15.600. Значајан број колониста је досељен и у Бач, Врбас и Темерин. Најмање колониста је дошло у Срем, свега око 2.300, а већина је своје уточиште пронашла у општини Стара Пазова – око 1.700.

Следи посебно израђена мапа Војводине по данашњим општинама са бројевима досељених из Босне и Херцеговине.

Колонисти из уже Србије углавном насељавају Јужни Банат, док су они из Црне Горе сконцентрисани у Бачкој и то углавном у три општине: Врбас, Кула и Мали Иђош.

Када су у питању досељеници из Хрватске, они углавном долазе из српских крајева као што су Лика, Кордун, Банија и Сјеверна Далмација. Они углавном досељавају у Западну Бачку – Сомбор, Апатин и Оџаци, док је мањи део дошао и на подручје општине – града Суботица.

Ево и мапа са бројевима досељених из Србије, Црне Горе и Хрватске.

За ово истраживање су кориштени подаци из књига од др Николе Гаћеше: Аграрна реформа и колонизација 1945-1948.

С. Ј.

 

Пројекат „Културно наслеђе у колонистичким насељима у Војводини“ је подржало Министарство информисања и телекомуникација.

 

Коментари су затворени.