Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Читлуку

Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у ЧитлукуХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ЧИТЛУКУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ МЕЂУГОРЈЕ

29.01.2023 22:05

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ХЕРЦЕГОВАЧКО НЕРЕТВАНСКА ЖУПАНИЈА
ОПЋИНСКИ СУД У ЧИТЛУКУ
Број: 055-0-Су-22-000-010
Читлук, 13.01.2023. године

На основу чл. 63. и 67. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ (Службене новине Федерације БиХ, број 19/03 и 54/04), Опћински суд у Читлуку

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ МЕЂУГОРЈЕ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарској опћини Међугорје по новој измјери, а које одговарају некретнинама уписаним у катастарској опћини СП_Међугорје по старој измјери, да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овога огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање слиједећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе.
Пријава права је првенствено у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина ће се проводити без наплате судских пристојби.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у Земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Читлуку на адреси: Краља Томислава 75, сваким радним даном од 09:00-14:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу: Опћински суд у Читлуку, Краља Томислава 75, Читлук

 

                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СУДА
Јадранка Прскало

Коментари су затворени.