Преглед по општинама Уписа имовине у Федерацији БиХ до јуна 2023. године

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију истраживачких текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

Хармонизација земљишних књига и катастара у Федерацији БиХ се врши на начин да Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове објави јавни позив којим обавјештава све грађане и правна лица да су за подручје одређене катастарске општине покренуте активности на припреми података и изради документације за систематску замјену/успоставу земљишне књиге.

Конкретан примјер, 05.05.2021. године Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је објавила Јавни позив којим обавјештавају грађане и правна лица за катастарску општину Лохово да су покренуте систематске активности на припреми података и изради документације за систематску замјену/успоставу земљишне књиге,

У том јавном позиву обавјештавају да су потписали уговоре са фирмама JV „Angermeier“ doo Sarajevo & „Geometrika“ doo Grude (извођач) о извођењу радова на припреми података и изради потребне документације (пријавних листова за парцеле и диобних планова за зграде )к.о. Лохово – Бихаћ.

Даље се наводи: Позивамо сва физичка и правна лица са подручја предметне катастарске опћине да овлаштеном извођачу омогуће приступ и доставе документацију потребну за ажурирање евиденција о некретнинама у катастру и земљишној књизи, те на тај начин региструју своје некретнине и упишу права на некретнинама без додатних трошкова и плаћања судских такси.

Тај јавни позив Федерална геодетска управа објављује у дневним новинама које се издају у Сарајеву или Мостару.

Након што фирме заврше њихов посао, тј. изведу радове ( израде пријавне листове за парцеле онако како оне сматрају да треба ), доставиће припремљену земљишну књигу у суд, и након тога суд објављује Најаву успоставе и замјене земљишне књиге за катастарску општину.

Суд Најаву успостављања и замјене земљишне књиге објављује у службеном листу и у сарајевским и мостарским дневним новинама, гдје позива све заинтересована лица да се јаве у року од 60 дана од дана објаве. Ко се јави у року од 60 дана може тражити додатни рок од 90 дана да прибави документацију за упис права. Након протека ових рокова општински суд ће ставити на снагу нову земљишну књигу. Зато је важно да контактирате канцеларије за правну помоћ.

Обавили смо истраживање о свим објављеним јавним позивима у Федерацији БиХ до сада. Направили смо прегледне табеле по општинама како би јасно видели у којим катастарским општинама је до сада расписан јавни позив. Дакле, у доњој табели су сви до сада објављени јавни позиви сортирани по азбучном реду назива општина.

 

Надамо се да ће вам овај преглед помоћи и да ћете успешно уписати своју имовину у ФБиХ.

Саша Јовановић

 

Коментари су затворени.